Archive for 26 de mayo de 2017

El 17 de mayo, día internacional del reciclaje, se presento en Bilbao la plataforma «ZERO ZABOR BIZKAIA». El trabajo de esta plataforma es reorientar el nuevo Plan de Residuos de Bizkaia hacia el objetivo de «basuras cero».

Es necesario, por tanto, dar INMEDIATAMENTE el paso inicial de evaluar y revisar el PIGRUB (PLAN INTEGRAL DE LA GESTION DE RESIDUOS DE BIZKAIA). Los datos de la Diputación Foral dejan de manifiesto el fracaso del reciclaje en Bizkaia( Según la propia DFB el 27/2/15 en el 2014 se reciclaba el 67%, a día de hoy el 15-5-17 es el 42,64%). 

La ciudadanía no se ha relajado, como dice Unai Rementeria, si no que no ha contado con los medios necesarios para reciclar.

 El plan de gestión de residuos preveía un 4,5% de recogida separada de materia orgánica y se ha alcanzado un escaso 1,14%. Siendo la materia orgánica el 40% de la basura actuar sobre esta fracción es fundamental para una gestión sostenible de la basura. La incineración, Zabalgarbi,  es hoy el gran obstáculo de la minimización, reducción y reciclaje de residuos. La DFB plantea alcanzar el 65% de reciclaje, pero ni se aborda la separación en origen, ni existen las infraestructuras correctas para ello.

Iniciamos una tarea larga y esperanzadora que va tener en la calle y en el ámbito de gestión local (los Ayuntamientos y DFB) la expresión de esa necesidad de caminar hacia una sociedad sostenible y sin residuos.

manifiesto- Basuras cero

Read Full Post »

Maiatzaren 17 an, birziklapenaren nazioarteko egunean, BIZKAIKO ZERO ZABOR plataforma aurkeztua izan zen Bilbon. Plataformaren helburua, sustatzaileen esanean, Bizkaiak duen Hondakinen Plana «Zero Zabor» egoeraruntz zuzentzea da.

Zentzu horretan, 2005ean martxan jarri eta 2016ko abenduaren 31ra bitartean indarrean egondako BHKPI-a (Bizkaiko Hiri Hondakinen Kudeaketarako Plan Integrala) errebisatzea premiazkoa dela uste dugu. BFA-k (Bizkaiko Foru Aldundiak) ezagutzera eman dituen datuen arabera, Bizkaian egin den hondakinen kudeaketa porrot egin du. (BFA-k 2015/2/27an esan zuenez, 2014an %67a birziklatzen zen; gaur egun aldiz, 2017/5/15ean, portzentai hori %42,64ra jaitsi da). Mugimendu ekologistak esaten zuenaren harira, Bizkaiko hondakinen kudeaketaren inguruko datuak faltsuak ziren.

 

Errausketak geroz eta gehiago aldentzen gaitu Europar araudiekin bat datorren Zero Hondakinen politikarengandik. Gaur egun Zabalgarbi, aurreikusten zen moduan, hondakinen murrizketa eta birziklapenerako oztoporik handiena da. Materia organikoaren gaikako bilketaren garapen motela dugu horren adibide argia. Indarrean zegoen Plan horrek materia organikoaren aukeraketaren %4,5a aurreikusten zuen; aldiz, %1,14 baino ez da lortu. Materia organikoa zabor guztiaren %40ª izanik, frakzio hau lantzea funtsezkoa da hondakinen kudeaketa jasangarri bat lortzeko. BFAak %65ª birziklatzea lortu nahi du; aitzitik, ez du jatorrizko bereizketa kontutan hartzen eta ez dira horretarako beharrekoak diren azpiegiturak aurreikusten.

Hiritarrak ez dira erlaxatu Unai Rementeriak esaten duen moduan. Errealitatea zera da, birziklatzeko beharrezkoak diren baliabideak eskura izan ez dituztela.

Epez kanpo egoteaz gain, porrot egin duen BHKPI-a errebisatzeko momentua dugu hau, horretarako hiritarren parte hartzea ahalbidetuz. Kalitatezko eta kutsatzaileak ez diren birziklapen sistemen aldeko apostua egin dezagun.

Zero Zabor Bizkaia

 Zero Zabor -manifestua

Read Full Post »