Archive for 5/10/16

Sagarrak taldeak bat egiten du Greenpeace-k baleak babesteko bultzatu duen kanpainarekin. Babes eremu hori Brasiletik Antartidara izango litzateke eta bale ontziak sartzea debekatuta izango lukete. Gune horretan bizi diren 50 espezie desberdinek haren populazioa bereskuratzeko aukera izango lukete, gizakien eraginetik kampo geldituz.

Urriarren amaieran Baleentzako Nazioarteko Batzordeak eremu honi buruz erabakia hartu behar izango du. Batzordean parte hartzen duten herrialdeetatik %75ak aldeko botoa eman beharko du. Japonek kontrako kanpaina egiten badu ere, 4 herrialde gehiagok baietza emanda, aurrera eramango da proposamena. Sinatu ekimen honen alde hemen.

ballena-azul

Proteger a las ballenas está en tu mano

El colectivo Sagarrak apoya la campaña de Greenpeace en favor de la creación de un santuario para la protección de las ballenas. La zona segura abarcaría desde Brasil hasta la Antartida, ocupando una superficie similar al tamaño de Rusia e India. En este espacio estaría prohibida la entrada de barcos balleneros, ofreciendo la oportunidad a las 50 especies que viven en él de recuperar su población lejos de la amenaza humana.

A finales de octubre la Comisión Internacional Ballenera ha de tomar una decisión respecto a esta propuesta. Para que sea aprobada se necesita que un 75% del los votos sean a favor. A pesar de la campaña en contra impulsada por Japon, solo falta que cuatro países más se sumen a los que ya están a favor. Apoya con tu firma esta campaña y salva a las ballenas. Haz click aquí.

Read Full Post »